Pakalpojumi

KMR spektru uzņemšana un analīze

Mūsu grupa nodrošina KMR servisu institūtā, kā arī piedāvā KMR servisa pakalpojumus citām institūcijām un uzņēmumiem. KMR analīze parasti ietver savienojumu molekulārās struktūras noteikšanu un spektru interpretāciju. Nereti nepieciešama sintētisko vai dabas vielu dziļāka izpēte, piemēram, konformāciju vai stereoķīmijas analīze. Piedāvājam arī kvantitatīvos KMR mērījumus vielas satura noteikšanai. Mazu molekulu analīzei visbiežāk izmantojam 400 MHz KMR spektrometrus un visas standarta 1D un 2D KMR tehnikas, bet speciālos gadījumos izmantojam arī 600 MHz spektrometru.

Partneriem uz līguma pamata piedāvājam uzņemt un interpretēt vien- un daudz-dimensiju KMR spektrus uz jebkura no mūsu spektrometriem. Servisa apmaksa – saskaņā ar zemāk redzamo cenu listi.

Pakalpojumu cenas (EUR, bez PVN):

400 MHz 600 MHz 800 MHz*
1H KMR spektra uzņemšana 17.53 38.28 43.61
1H un 13C KMR spektru uzņemšana** 63.06 125.31 141.30
1 h spektrometra laika apmaksa 60.19 137.98 158.19

* Iespējama cietvielu KMR spektru uzņemšana
** Vielas daudzums (mg) = 0,05 x molekulsvars

Komentāri ir slēgti.