Publicē mūsu pētījumus par zirnekļu tīkla zīda veidošanās mehānismu

Journal of Molecular Biology pieņēmis publicēšanai mūsu rakstu par zirnekļa tīkla zīda proteīna N-gala domēna struktūras pētījumiem, kas veikts sadarbībā ar prof. Jan Johansson no Karolinska institūta un prof. Stefan Knight no Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes. Publikācija pirms drukāšanas pieejama internetā. Mūsu pētījumi parāda, ka zīda veidošanās procesā, vides pH izmaiņu rezultātā zīda proteīna N-gala domēns izmaina savu struktūru, pārejot no monomēra uz dimēru stāvokli, kas veicina garu zīda pavedienu veidošanos. Zirnekļu tīkla zīda veidošanās mehānisma izpratne ir nepieciešama, lai uz šo zināšanu pamata nākotnē izstrādātu tehnoloģisku metodi, kā šo ārkārtīgi izturīgo un vieglo materiālu iegūt rūpnieciski.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

EAST-NMR 2. Jauno pētnieku konference

No 16. līdz 18. maijam mūsu grupas dalībnieki – Kristaps, Inguna, Alons, Diāna un Mārtiņš piedalījās ES 7. IP projekta “EAST-NMR” 2. Jauno pētnieku konferencē, kas norisinājās Bratislavā. Konference bija domāta jauniem pētniekiem (pārsvarā doktorantūras vai pēc doktorantūras studentiem) papildus pieredzes gūšanai starptautiskās konferencēs. Pa starpu jaunajiem zinātniekiem uzstājās arī Eiropas mēroga KMR speciālisti, kā Harald Schwalbe, Vladimír Sklenář un Miquel Pons. No mūsējiem pats drosmīgākais bija Kristaps, kurš uzstājās ar mutisko prezentāciju par savu un Mārtiņa darbu saistībā ar zirņekļu tīkla zīda proteīnu struktūras pētījumiem ar KMR. Darbs izsauca lielu interesi starp klausītājiem un guva atzinīgus vārdus. Pārējie grupas dalībnieki aktīvi piedalījās stenda referātu prezentācijās, kuru laikā diskutēja ar citiem dalībniekiem, guva jaunas idejas un ieteikumus turpmākiem darbiem, kā arī saņēma kritiku no vadošajiem zinātniekiem, kas zinātnieku karjeras sākuma attīstībā ir svarīgi.

Jaunā pētniece Diāna pie sava stenda referāta. Jaunais pētnieks Mārtiņš pie sava stenda referāta.
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Kristaps atkal piedalās LR1 raidījumā “Zināmais nezināmajā”

Šoreiz LR1 žurnāliste Zane Lāce viesojās mūsu laboratorijā un Kristaps viņai pastāstīja kā mēs ar kodolu magnētiskās rezonanses eksperimentu palīdzību cenšamies atklāt jaunas zāles.
Klausies internetā LR1 arhīvā LR1 arhīvā, sižets sākas ap 11. minūti.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Mūsu studenti piedalās 53. RTU studentu zinātniskajā konferencē

Konferencē piedalījās Ruslans Muhamadejevs (2. kursa maģistrants) ar darbu „1,4-Dihidropiridīnu atvasinājumu kompleksācija ar mononukleotīdiem. 1H KMR un kvantu-ķīmiskie pētījumi”, Alons Lends (1. kursa maģistrants) ar darbu „Ogļskābes anhidrāžu un to inhibitoru meklējumi ar KMR un datormodelēšanas metodēm”, Sergejs Katušenoks (2. kursa maģistrants) ar darbu „OCTN2 farmakofora modelis” un Mārtiņš Otikovs (3. kursa bakalaurants) ar darbu „Ieskats zirnekļu tīkla zīda veidošanās procesā izmantojot KMR”. Prieks redzēt, ka kopējais dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug un arī līmenis paaugstinās.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

IN MEMORIAM Dr.h.c. Ivars TUROVSKIS (1945.7.01. –2011.27.11.)

Ļauna, nedziedināma kaite spēka gados mūžībā aizrāvusi mūsu kolēģi, vadošo pētnieku, LZA goda doktoru (2005) Ivaru Turovski, izcilu speciālistu fizikāli organiskajā ķīmijā, kura darbu, zināšanas un padomus plaši izmantoja gan institūtā, gan Latvijas universitātēs un ķīmiski farmaceitiskajās firmās.

Dzimis Rīgā, Ivars darbu sāka kā laborants Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātē, līdztekus studējot šajā augstskolā. Kopš 1967.gada I.Turovskis strādāja J.Stradiņa vadītajā OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijā, kas kļuva par viņa darba vietu 44 gadu ilgumā; fakultāti viņš beidza kā vakarnieks 1969.gadā, bet 1979.gadā aizstāvēja disertāciju par lādiņu pārnesi molekulārajos autokompleksos.

Gan pirmo pētījumu cikls par ciklisko ß–diketonu un heterociklu tautomēriju un protolīzi, gan īpaši J.Freimaņa un J.Drēgera sintezēto molekulāro autokompleksu protolīzes un kompleksveidošanas likumsakarību izpēte guva plašu ievērību. Tika izmērītas kompleksu entalpijas un entropijas saistība ar kompleksu struktūru, izvirzīti jauni vienādojumi. Pēc disertācijas aizstāvēšanas I. Turovskis sāka strādāt KMR grupā E.Liepiņa vadībā. Par prostaglandīnu struktūras pētījumiem viņš 1987.gadā saņēma Latvijas PSR Valsts prēmiju.

Institūts, laboratorija kļuva Ivaram par otrajām mājām, viņš bija laboratorijas dvēsele, kas savu roku pielika visam – uzņēma KMR spektrus, cilāja smagos djuārus, konsultēja ķīmiķus–organiķus, rosināja laboratorijas iekšējo dzīvi. Ivars izvirzījās par vadošo pētnieku un 1999. – 2006.g. faktiski vadīja Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju, līdz to pēc atgriešanās no Zviedrijas pārņēma akadēmiķis E.Liepiņš.

Smalkums, delikātums, īpaša inteliģence, izpalīdzība izcēla Ivaru kolēģu starpā. 1987.gadā viņš bija piedalījies pētnieciskajā ekspedīcijā pa Indijas un Kluso okeānu kuģī “Akadēmiķis Oparins“, vēlāk veica virtuālus ceļojumus grāmatās un enciklopēdijās. Tas pievērsa Ivaru “prāta spēlēm“, ļaujot viņam kļūt par vairākkārtēju Latvijas Erudītu līgas čempionu. Ivaram piemita savs īpatnējs stils darbā un domāšanā, šķietami viegls un rotaļīgs, taču dziļās zināšanās un grūtā darbā dibināts.

Atvadoties no īsta goda doktora, goda vīra, izsakām dziļu līdzjūtību Dr.Baibai Turovskai, mūža līdzgaitniecei, kuru Ivars bija atradis savā laboratorijā.

I.Turovska aiziešana ir zaudējums ķīmijai Latvijā, taču daudzie kolēģi paturēs Ivaru gaišā piemiņā vēl ilgus gadus.

Pārpublicēts no Zinātnes Vēstneša – 2012. g. 9. janvāra numura.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Uzņemam spektrus uz Pasaulē vienīgā 1 GHz KMR spektrometra

Šobrīd spēcīgākā komerciāli pieejamā KMR spektrometra radītā magnētiskā lauka stiprums ir 23,5 T un ūdeņraža atomi tajā rezonē pie frekvences 1000 MHz jeb 1 GHz. Pirmais un pagaidām vienīgais 1 GHz KMR spektrometrs atrodas Lionā (Francijā), “Augsta magnētiskā lauka KMR centrā“. Kristaps turp devās, lai divu nedēļu garumā uzņemtu spektrus malārijas proteīnam plasmepsīnam 2, ko pētām projektā “Selektīvu aspartilproteināžu inhibitoru izveide“. Vizīte bija iespējama pateicoties EK 7. IP projektam “Bio-NMR“, kas veicina Eiropas zinātnieku piekļuvi mūsdienīgai KMR aparatūrai.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Mūsu vadītāju prof. Edvardu Liepiņu apbalvo ar Ministru kabineta balvu

Profesors Edvards Liepiņš ir viens no kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas pamatlicējiem Latvijā. Latvijas Republikas Ministru kabineta balva viņam piešķirta kā atzinība par jaunas ar kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopiju saistītas zinātnisko pētījumu jomas iedibināšanu Latvijā un Kodolmagnētiskās rezonanses centra izveidošanu.

Prof. Edvards Liepiņš saņem apbalvojumu no Izglītības un zinātnes ministra Dr. Roberta Ķīļa. Latvijas Republikas ministri un visi balvu saņēmēji.

Foto: Toms Norde, Valsts kanceleja.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Kristaps un Alons uzstājas Pasaules latviešu zinātnieku III kongresā

Tehnisko zinātņu sekcijas “Dabaszinātnes” sēde notika 25. oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Kristaps tajā uzstājās ar referātu “Kodolu magnētiskās rezonanses pētījumi jaunu zāļu vielu atklāšanai”, kurā stāstīja par uz KMR balstītas fragmentu pieejas izmantošanu jaunu zāļu vielu atklāšanai, kas tiek realizēta projektā “Selektīvu aspartilproteināžu inhibitoru izveide“, kā arī par selektīvu ogļskābes anhidrāžu inhibitoru KMR pētījumiem.
Alona referāta nosaukums bija “Ogļskābes anhidrāžu inhibitoru molekulārā modelēšana”.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Kristaps un Mārtiņš LR1 raidījumā Zināmais nezināmajā

Kristaps un Mārtiņš stāsta par Kodolu magnētiskās rezonanses grupas pētījumiem jaunu ārstniecības līdzekļu iegūšanai.
Klausies internetā LR1 arhīvā, intervija sākas ap 13. minūti.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt