Seminārs par cietvielu KMR

InnovaBalt 283
in collaboration with Centre de RMN à Très Hauts Champs de Lyon Lecturers:
Dr. Guido Pintacuda
Dr. Sachin Chaudhari
Dr. Jan Stanek
Dr. Diane Cala
283

REGISTER HERE

11th-14th July 2016, Latvian Institute of Organic Synthesis

Monday, 11th July Practicals at the spectrometer
10-12 Practical on spectrometer setup (all lecturers)
12-13 Lunch
13-17 Practical on experiment setup (all lecturers)
Tuesday, 12th July Lectures for general audience
9:15-10:30 Solid state NMR principles, applications in chemistry and biology (Guido Pintacuda)
10.30-10:45 Coffee break
10.45-12.00 Solid state NMR of materials (Sachin Chaudhari)
12.00-12:45 Lunch
12.45-13.30 Successful writing of ERC grant application (Guido Pintacuda)
Wednesday, 13th July Lectures for expert audience
10-12 Protein sample preparation for solid state NMR (Diane Cala)
12-13 Lunch
13-15 Solid state NMR of proteins (Guido Pintacuda and Jan Stanek)
Thursday, 14th July Practicals on data processing and analysis
10-12 Processing of NMR spectra (all lecturers)
12-13 Lunch
13-17 Analysis of protein solid state NMR spectra (all lecturers)

Download SMALL NMR data

Download NMR data (alternative)

Download CARA

Download loaded CARA file

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Profesora Michael Sattler (Helmholtz Zentrum München un Technische Universität München) lekcijas

InnovaBalt 283

22nd September 2015, Conference Hall, Latvian Institute of Organic Synthesis

9.45-10.00 Registration and coffee
10.00-10.05 Welcome remarks
10.05-10.50 NMR studies of protein ligand interactions
10.50-11.35 Structure based drug design
11.35-12.00 Coffee break
12.00-12.45 Isotope labeling of proteins by expression in E.coli
12.45-13.15 Discussions and snacks
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Mūsu pētījums – uz žurnāla ChemBioChem vāka

Back Cover: Diversified Structural Basis of a Conserved Molecular Mechanism for pH-Dependent Dimerization in Spider Silk N-Terminal Domains (ChemBioChem 12/2015) Link to article

IMG_2093
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Seminārs par molekulāro modelēšanu jaunu zāļu vielu dizainam

InnovaBalt 283

REĢISTRĒTIES ŠEIT

5th June 2015, Conference Hall, Latvian Institute of Organic Synthesis

9.45-10.00 Registration and coffee
10.00-10.05 Welcome remarks
10.05-10.50 Amedeo Caflisch (University of Zürich, Zürich, Switzerland)
Molecular dynamics in drug design
10.50-11.35 Christoph Rademacher (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Berlin, Germany)
Fragment-based ligand design of C-type lectin ligands
11.35-12.00 Discussions and snacks
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Profesora Volker Dötsch (Goethe University Frankfurt) lekcijas

InnovaBalt 283

REĢISTRĒTIES ŠEIT

21st April 2015, Conference Hall, Latvian Institute of Organic Synthesis

9.45-10.00 Registration and coffee
10.00-10.05 Welcome remarks
10.05-10.50 Combination of cell-free synthesis and NMR spectroscopy for the structure determination of membrane proteins
10.50-11.35 In-cell NMR studies for the investigation of the behavior of macromolecules in living cells
11.35-12.00 Coffee break
12.00-12.45 The tales of p63: investigation of the structure and function of p63, using a wide variety of techniques
12.45-13.15 Discussions and snacks
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

800 MHz KMR spektrometra inaugurācija

IMGP9134Oficiālā lentītes pārgriešana institūta direktora prof. Ivara Kalviņa un Fizilikāli-organiskās ķīmijas laboratorijas dibinātāja prof. Jāņa Stradiņa izpildījumā IMG_2787Inaugurācijas simpozija lektori: (no kreisās) Guido Pintacuda, Martin Billeter, Gottfried Otting, Edvards Liepiņš, Kristaps Jaudzems, Henrik Biverstål and Ēriks Kupče

TV sižets no spektrometra atklāšanas

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

800 MHz KMR spektrometra inaugurācijas simpozijs

InnovaBalt 283

REĢISTRĒTIES ŠEIT

27th January 2014, Conference Hall, Latvian Institute of Organic Synthesis

9.30-10.00 Registration and coffee
10.00-10.15 Welcome remarks
10.15-10.50 Gottfried Otting (Australian National University, Canberra, Australia)
Lanthanides for structural biology by NMR
10.50-11.25 Guido Pintacuda (Center for High Field NMR, Lyon, France)
High-resolution 1H-detected solid-state NMR: from microcrystalline proteins to large assemblies
11.25-11.40 Coffee break
11.40-12.15 Martin Billeter (University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden)
Intercalation of large molecules into DNA: intermediates and mechanisms
12.15-12.50 Ēriks Kupče (Bruker Biospin, Coventry, UK)
New ways to record multi-dimensional NMR spectra
12.50-13.45 Lunch
13.45-14.10 Henrik Biverstål (Karolinska Institute, Stockholm, Sweden)
Biophysical studies of the BRICHOS-domain
14.10-14.35 Kristaps Jaudzems (Latvian Institute of Organic Synthesis)
Mechanism of spider silk formation by NMR
14.35-14.50 Concluding remarks
15.00-15.20 Formal opening of the 800 MHz NMR spectrometer facility
15.20-16.00 Reception
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Ieradies jaunais 800 MHz KMR spektrometrs

IMG_2093 IMG_2097
Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

LZP tematisko pētījumu projektu konkurss – kas īsti slēpjas aiz skaisti skanošā “starptautiskā izvērtējuma”?

Šodien LZP priekšsēdētājam A. Siliņam nosūtījām 15 OSI un BMC pētnieku parakstītu vēstuli, kurā vērsām uzmanību uz pieļautajām vairākām būtiskām nepilnībām nupat notikušajā LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa vērtēšanas procesā. Uzskatām, ka šīs nepilnības neļāva pilnībā sasniegt konkursa mērķus un tādēļ pieprasījām LZP līdz 2013. gada beigām izsludināt jaunu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu, kurā pieteikumu izvērtēšana notiktu, ņemot vērā vēstulē norādītos ierosinājumus.

Šogad pirmo reizi projektu pieteikumu izvērtēšanai tika piesaistīti ārzemju eksperti, un kā tas bieži pirmajās reizēs gadās, par rezultātu varētu teikt “gribējām kā labāk, sanāca kā vienmēr”.

Ārzemju ekspertiem projektu pieteikumi bija jāizvērtē pēc 5 kritērijiem, novērtējot katru ar 1-5 punktiem un savu vērtējumu pamatojot. Katru projektu izvērtēja 3 ārzemju eksperti, tādējādi, maksimālā iegūstamā punktu kopsumma bija 75. Mēs iesniedzām divus projektu pieteikumus: “Structural and interaction studies of an engineered carbonic anhydrase IX: application in anti-cancer drug discovery” un “Structural studies of obesity-related peptide hormones”. Ārzemju ekspertu vērtējumi par šiem projektiem bija attiecīgi 17, 24 un 14 punkti (summa 55) par pirmo un 23, 15 un 24 (summa 62) par otro.

Pirmkārt, liekas nenormāli, ka dažādu ekspertu vērtējumi par vienu un to pašu projektu tik krasi atšķiras. Lai arī MK noteikumu Nr.227 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” 41. punktā teikts “Ja kāda eksperta kopējais projekta vērtējums atšķiras no jebkura cita eksperta kopējā projekta vērtējuma vairāk nekā par 50 %, komisija organizē pieaicināto ekspertu diskusiju, lai vienotos par projekta iesnieguma vērtējumu, vai piesaista projekta vērtēšanai papildu ekspertu”, mums pieejamie dokumenti neliecina, ka LZP būtu rīkojusi ekspertu diskusiju, vai pieaicinājusi papildu ekspertu. Jāsecina, ka atšķirības novērtējumos vienkārši ignorētas.

Otrkārt, gan ārzemju ekspertu, gan vietējās ekspertu komisijas vērtējumi ir nepietiekami pamatoti, brīžiem pat absurdi. LZP gan tas nav uztraucis un tā vien liekas, ka neviens tos pamatojumus nav pat izlasījis, tikai saskaitīti punkti. Daži piemēri:
1) Kritērijā par pieteiktā projekta atbilstību uzsaukuma mērķiem viens no ekspertiem norāda, ka nesaprot, kas no viņa tiek prasīts. Tas gan nav liedzis LZP ņemt vērā ielikto vērtējumu, vai licis ekspertu aizstāt ar kādu citu.

lzp_granti12) Kāds eksperts 4 no 5 kritērijiem projekta pieteikumu novērtē ar 4 punktiem, bet nebilst neviena slikta vārda. Cits eksperts kritēriju par pieprasītā budžeta pamatojumu novērtē ar 3 punktiem, bet apraksta to kā sabalansētu un atbilstošu plānotajiem rezultātiem. Ekspertu komisija visos kritērijos projekta pieteikumu novērtē ar 4 punktiem, dodot tikai pozitīvas atsauksmes. Visos gadījumos nav nekāda pamatojuma, par ko piešķirti samazināti vērtējumi.

lzp_granti2lzp_granti3lzp_granti43) Kritērijā par pieprasītā budžeta pamatojumu eksperts norāda, ka pieteikums nesatur informāciju par budžetu, savukārt mūsu iesniegtajā pieteikumā budžets ir atainots, kā arī citi eksperti to ir izvērtējuši. Tas liek domāt, ka ekspertam budžeta sadaļa nav piestādīta.

lzp_granti54) Par ārzemju ekspertīzes darbu var spriest arī no sekojošā komentāra, kurā eksperts norāda, ka projekta pieteikumu izvērtēšanai saņēmis vienu dienu pirms novērtējuma iesniegšanas termiņa, kas viņam nav ļāvis iepazīties ar uzsaukuma mērķiem:

lzp_granti6

Treškārt, piedāvājums projekta pieteikumā norādīt ieteicamos vērtētājus (ārzemju ekspertus) mūsuprāt ir nepareiza prakse no interešu konflikta novēršanas nepieciešamības viedokļa. Rezultātā noteikti bija tādi projekti, kurus izvērtēja visi ieteiktie eksperti un tādi, kurus neizvērtēja neviens ieteiktais eksperts, kas pirmajiem varēja radīt priekšrocības. Pie tam, zinot uzvarējušo projektu pieteikumu iegūto punktu kopsummu (dabaszinātnēs tie bija 73 no 75 punktiem), var tikai (naivi) cerēt, ka šo projektu vērtētājiem nebija nekādu interešu konfliktu un Latvijas zinātne nākošajos 4 gados realizēs spīdošus projektus, kuru rezultāti gozēsies žurnālu Science un Nature slejās.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Jauna aparatūra proteīnu – mazu molekulu mijiedarbību pētījumiem

Mūsu laboratorija nesen ieguvusi jaunu un modernu zinātnisko aparatūru biomolekulāro mijiedarbību pētījumiem, kas balstīta uz virsmas plazmonu rezonanses (Biacore T200 instruments) un izotermālās titrēšanas kalorimetrijas (MicroCal iTC200 instruments) metodēm. Abi instrumenti ievērojami palīdzēs jaunu zāļu vielu atklāšanā, konkrētāk, Biacore T200 instrumentu izmantosim fragmentu skrīningam, bet MicroCal iTC200 instruments palīdzēs stuktūras-balstītam jaunu zāļu vielu dizainam. Svarīgi pieminēt, ka abas metodes ir ļoti komplementāras KMR spektroskopijai un daudzos gadījumos piedāvā iespējams labāku alternatīvu, piemēram, tādiem uzdevumiem kā fragmentu bibliotēkas skrīnings un saistības stipruma un termodinamisko parametru noteikšana.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt