KMR spektrometri

800 MHz Bruker Avance III HD

Izmantojam: biomolekulu KMR pētījumiem, KMR skrīningam, cietvielu KMR pētījumiem
Paraugu mainītājs: SampleCase
Zondes:
5-mm 1H {13C/15N} Triple-Resonance RT Probe (TXI) with Z-Grad
3.2-mm 13C/15N {1H} E-free MAS Probe
3.2-mm 15N–31P {1H–19F} MAS Probe
1.3-mm 1H {2H/13C/15N} Very Fast MAS Probe
0.7-mm 1H {13C/15N} Ultra Fast MAS Probe

600 MHz Bruker Avance Neo

Izmantojam: biomolekulu KMR pētījumiem, KMR skrīningam
Paraugu mainītājs: SampleCase
Zondes:
5-mm 1H/19F {13C/15N} Quadruple-Resonance CryoProbe with Z-Grad
5-mm 1H {13C/15N} Triple-Resonance RT Probe (TXI) with Z-Grad

400 MHz Bruker Avance Neo

Izmantojam: KMR servisa nodrošināšanai, mazu molekulu
Paraugu mainītājs: SampleXpress
Zondes:
5-mm 1H–19F {15N–31P} Double-Resonance Broadband CryoProbe Prodigy with Z-Grad
5-mm 1H {19F, 15N–31P} Double-Resonance Broadband RT Probe (BBO) with Z-Grad

400 MHz Varian 400-MR

Izmantojam: KMR servisa nodrošināšanai, mazu molekulu KMR pētījumiem
Paraugu mainītājs: 7510-AS (12-Pack) Sample Changer
Zondes:
5-mm 1H–19F {15N–31P} AutoX Dual Broadband PFG Probe
5-mm 1H / 19F {15N–31P} Automation Triple-Resonance Broadband (ATB) PFG Probe
5-mm 1H {15N–31P} IDG400 Indirect Detection PFG Probe

300 MHz Bruker Fourier

Izmantojam: kā atvērtas pieejas KMR spektrometru ķīmiķiem, KMR servisa nodrošināšanai
Paraugu mainītājs: SampleXpress
Zondes:
5-mm 1H / 13C Dual EasyProbe with Z-Grad

Komentāri ir slēgti.