Programmatūra

KMR programmas

MestreNova – mazu molekulu KMR spektru analīze
NMRPipe – spektru apstrāde un pārvēršana citos formātos
CARA – proteīnu spektru attiecināšana un analīze
UNIO – automātiska proteīnu struktūras noteikšana
Cyana – automātiska NOESY attiecināšana un proteīnu struktūras aprēķināšana
CNS – proteīnu struktūras precizēšana (enerģijas minimizācija ūdenī)

Molekulārās modelēšanas programmas

Schrödinger – programmu pakete priekš molekulārās modelēšanas
Amber – molekulārās mehānikas spēku lauks priekš dinamikas
NAMD – molekulārās mehānikas programma ar CHARMM27 spēku lauku
GAMESS – kvantu ķīmisko aprēķinu programma ar DFT un ab initio funkcijām
MOPAC – pusempīriska programma priekš kvantu ķīmijas
MOLMOL – struktūru analīze un vizualizācija
PyMOL – struktūru analīze un vizualizācija

Komentāri ir slēgti.